Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ:

Quy định chung:

Để đảm bảo sản phẩm được đổi trả cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cây, hoa còn nguyên vẹn không gãy lá, dập nát.

- Chậu, dĩa nguyên vẹn không sức mẻ.

- Cây còn nguyên trong bầu/ chậu.

Chính sách đổi hàng:

Các trường hợp cụ thể được đổi trả hàng hóa:

- Hoa bị sai mẫu.

- Hoa bị sai kích thước, không đủ số lượng bông.

- Hoa bị héo, không đảm bảo độ tươi.